นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการ OTOP

วันนี้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทุ่งสง เยี่ยมร้านค้าผู้ประกอบการ Otop อำเภอทุ่งสง ณ วัดใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด ซึ่งผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมในวันเปิดแพหนานวัดใหม่

(Visited 106 times, 1 visits today)