นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดแพหนานวัดใหม่

วันนี้เวลา 9.30 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดแพหนานวัดใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด และนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง นางสาวนวภัทร หอมหวล พัฒนาการอำเภอทุ่งสง และหัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น และพลังประชาชนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 62 times, 1 visits today)