ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมวันสตรีสากล

วันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง โดย นางสาวนวภัทร หอมหวล พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ร่วมกับองค์กรพัฒนาสตรีอำเภอทุ่งสง ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561  และรณรงค์ให้ทุกตำบลประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี

(Visited 9 times, 1 visits today)