นายธีระพันธ์ รัตนบุศย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอทุ่งเขาหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด