การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

? พช.ทุ่งหัวช้าง ?

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนางอวยพร ยาปะนะ พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมการประชุมรับฟังการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ video conference DOPA Channel โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

(Visited 23 times, 1 visits today)