สำนักงานพัฒนาชุมชนทองแสนขันรับชมทีวี พช.

เข้าชม 32 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางเยาวรัตน์  พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอทองแสนขันและนางสาววริณรำไพ  ศักลอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 32 times, 1 visits today)