ติดตามการลงบันทึกโปรแกรม จปฐ.

เข้าชม 28 ครั้ง

วันที่ 10-11 มกราคม 2561  นางเยาวรัตน์  พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกันติดตามการลงโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี 2561 และสอบถามปัญหาและให้กำลังใจการบันทึกโปรแกรม จปฐ. แก่ผู้บันทึก จปฐ. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต. น้ำพี้, อบต.ผักขวงแ, อบต.ป่าคาย และอบต.บ่อทอง อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 28 times, 1 visits today)