กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอทองผาภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ โดยนายณฐนน เย็นใจ ได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 บ้านห้วยปากคอก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยในกิจกรรมได้มีการมอบธงให้กับอาสาป้องกันยาเสพติด ตลอดจนการให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

(Visited 40 times, 1 visits today)