กิจกรรมอบรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอทองผาภูมิ ปี 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562

ณ บ้านปรังกาสี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 27 times, 1 visits today)