กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทองผาภูมิ

อำเภอทองผาภูมิได้จัดกิจกรรมประชุมกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

ของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทองผาภูมิ  ประจำปี 2562 โดยมีนางลำแพน  สุภรศรี เป็นประธานในที่ประชุม

 

(Visited 12 times, 1 visits today)