กิจกรรมแจกผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เข้าชม 5 ครั้ง

ชัยภูมิ เทพสถิต วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอำเภอเทพสถิตได้มอบหมายให้ พ.อ.อ พีระพงษ์ ภักดีรักษา พัฒนาการอำเภอเทพสถิตเป็นผู้แทนในกิจกรรมแจกผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวร่วมกับภาคีหน่วยงานราชการต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 5 times, 1 visits today)