การประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562

เข้าชม 59 ครั้ง

ชัยภูมิ เทพสถิต วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิตโดย พ.อ.อ.พีระพงษ์ ภักดีรักษา พัฒนาการอำเภอเทพสถิตและบุคลากร ดำเนินการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยได้มีการมอบหมายและสรุปผลการทำงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต

(Visited 59 times, 1 visits today)