ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ประดู่งาม” ประจำปี 2562

เข้าชม 10 ครั้ง

ชัยภูมิ เทพสถิต วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ บ้านประดู่งาม ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต โดยได้มีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติเป็นประธานและกรรมการตัดสินในครั้งนี้ โดยชาวบ้านประดู่งามได้มีการนำเสนอวิถีชีวิตของตัวเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพที่มั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่ดี

(Visited 10 times, 1 visits today)