ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายผู้อำนวยการ พัฒนาชุมชน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thawangpha วันที่ 18 พ.ค. 2561

17 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์เดช พัฒนประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ บ้านน้ำฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thawangpha วันที่ 15 พ.ค. 2561

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายณรงค์เดช พัฒนประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอท่าวังผา ร่วมการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา

บริการของเรา