นางวีรินทร์ วันทมาตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thawangpha วันที่ 18 ต.ค. 2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นางวีรินทร์ วันทมาตย์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าวังผา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thawangpha วันที่

นางวีรินทร์ วันทมาตย์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าวังผา และทีมงานพัฒนาชุมชน มอบทุนอุปการะเด็กของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ประจำปี 2562 ณ บ้านแหน หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา โดยมีกำนันอุดม ทานัน และประธาน กพสต.ผาทอง ร่วมกิจกรรม

บริการของเรา