ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายผู้อำนวยการ พัฒนาชุมชน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thawangpha วันที่ 17 ก.ค. 2560

คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 รอบที่สอง ณ หอประชุมหมู่บ้านสลี ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน และจุดดูงานในหมู่บ้าน

บริการของเรา