พช.ท่าอุเทน จัดโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้คนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

(>)วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 ณ บ้านแก้งส้มโฮง [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ท่าอุเทน จัดโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้คนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

(@)ท่าอุเทน : เมืองไทญ้อ(>) (>)พช.ท่าอุเทน จัดโคร [...]
อ่านเพิ่มเติม