พช.ท่าอุเทน ติดตาม สนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำ📍กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 📍และกลุ่มน้ำสับปะรดคั้นสด ซึ่งทำกระเป๋าลายผ้า ได้แนะนำข้อมูลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการOTOPผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเตรียมออกหน่วย จัดแสดงและร่วมจำหน่าย ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

@ท่าอุเทน : เมืองไทญ้อ

👉 ติดตาม สนับสนุน
ให้คำปรึกษา กลุ่มOTOP จำนวน2กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ต.เวินพระบาท และกลุ่มน้ำสับปะรด ต.โนนตาล

วันพฤหัสบดี ที่ 16ม.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

👉นายสวงเดช ธรรมชัยพัฒนาการอำเภอท่าอุเทน
มอบหมายให้ นางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP ให้ติดตาม สนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำ📍กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ.ปากทวย หมู่ที่5 ต.เวินพระบาท
📍และกลุ่มน้ำสับปะรดคั้นสด ซึ่งทำกระเป๋าลายผ้าขาวม้าแปรรูปขึ้นมาใหม่ บ้านโพน
หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล
📍ได้แนะนำข้อมูลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการOTOPผลิตภัณฑ์ใหม่
และการเตรียมออกหน่วย
จัดแสดงและร่วมจำหน่าย
ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ

^^เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565^^
🎖Change for Good🎖


(Visited 9 times, 1 visits today)