พช.ท่าอุเทน ร่วมมอบผ้าห่ม ตามโครงการ “ศคส.ศึกษาธิการส่งความสุข” แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนครพนม

@ท่าอุเทน : เมืองไทญ้อ

👉 วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมยงใจยุทธ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

👉 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ ที่ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และมอบผ้าห่ม ตามโครงการ “ศคส.ศึกษาธิการส่งความสุข” แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนครพนม
👉ในการนี้ นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่ม ตามโครงการ “ศคส.ศึกษาธิการส่งความสุข”ดังกล่าว

^^เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565^^
🎖Change for Good🎖


(Visited 7 times, 1 visits today)