ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสวงเดช ธรรมชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าอุเทน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ