การจัดการความรู้ ( KM ) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม

เข้าชม 43 ครั้ง
การจัดการความรู้ สำนักงานพัมนาชุมชนอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

KM 61 สุภาภรณ์ ไวแสนองค์ความรู้_อารีรัตน์แบบบันทึกองค์ความรู้ นายรัฐพล เพ่งพิศแบบบันทึกความรู้ ปี2561KM2561(อัมพร วรรณมานะ ทต.)แบบบันทึกองค์ความรู้ นางสุมาลี ยาวศิริ

(Visited 43 times, 1 visits today)