สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

พัฒนาการอำเภอท่าแซะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน