ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายธนชัย ชูแนม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าแซะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร