การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก หมู่ที่ 1-8 ตำบลปากท่า

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก หมู่ที่ 1-8 ตำบลปากท่า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำ บลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)