การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าเรือ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าเรือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)