การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเตือนใจ บุญทิม พัฒนาการอำเภอท่าเรือ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมี นายประทีป การมิตรี นายอำเภอท่าเรือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 13 times, 1 visits today)