โครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบบปากท่า สาธิตอาชีพทำไข่เค็ม และน้ำยาล้างจาน

วันที่ 6 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานโครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 ตำบบปากท่า สาธิตอาชีพทำไข่เค็ม และน้ำยาล้างจาน ณ ศาลาอเนกประสงค์

(Visited 32 times, 1 visits today)