นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเตือนใจ  บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประขุมอำเภอท่าเรือ ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภ อท่าเรือ

(Visited 25 times, 1 visits today)