นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ” ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร “

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายประทีป การมิตรี นายอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่มชูกำลังลิโพวิตันดีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ” ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” ณ จุดบริการหลักจำนวน ๒ จุด ได้แก่
๑. จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าเรือ (จุดแยกโคกมะนาว)
๒. จุดบริการประชาชน อบต.วังแดง

(Visited 40 times, 1 visits today)