นางพนิดา คงเสน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุตจังหวัดพังงา