สตูล ท่าแพ 14 ก.พ.2561 :เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ ร่วมให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP “กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทุ่งริ้น” ในการหาตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ ร่วมให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP “กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทุ่งริ้น” ในการหาตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ

(Visited 46 times, 1 visits today)