@ท่าแพ สตูล:14 ก.พ.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยนายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆมัสยิดบ้านท่าแพใต้ ม.5 ตำบลท่าแพ โดยมี นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้

@ท่าแพ สตูล:14 ก.พ.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยนายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆมัสยิดบ้านท่าแพใต้ ม.5 ตำบลท่าแพ โดยมี นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้

(Visited 26 times, 1 visits today)