นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าแพ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thapae วันที่ 18 ต.ค. 2562

@สตูล:ท่าแพ 18 ตุลาคม 2562 :นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางรัตนาวดี ใจดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันกองทุนแม่ประจำปี 2562 และติดตามพร้อมประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักธรรมาภิบาล บ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ ณ มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thapae วันที่ 30 ก.ค. 2562

อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล :30 ก.ค.2562 :เวลา 08.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562″ และมอบทุนเด็กชนบทในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล