นายประเวศน์ ราชพิบูลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าฉาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี