นายประเวศน์ ราชพิบูลย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าฉาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thachang วันที่ 21 ก.พ. 2563

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัด เหลือร้อยละ 1 ต่อปี

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายประ [...]