สพอ.ทับคล้อ/ร่วมฟังการประชุมชี้เเจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5

เข้าชม 11 ครั้ง

สพอ.ทับคล้อ/ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางลัดดา สุมาวงศ์ พัฒนาการอำเภอทับคล้อร่วมฟังการประชุมชี้เเจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 30 ปีอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร

(Visited 11 times, 1 visits today)