สพอ.ทับคล้อ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อ.ทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 27 ครั้ง

สพอ.ทับคล้อ/ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  นางลัดดา  สุมาวงศ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษษราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับคล้อ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เขาเจ็กลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

(Visited 27 times, 1 visits today)