สพอ.ทับคล้อ/ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทับคล้อ (กพสอ.ทับคล้อ)

เข้าชม 19 ครั้ง

สพอ.ทับคล้อ/ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  นางลัดดา  สุมาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ทับคล้อ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทับคล้อ (กพสอ.ทับคล้อ) เพื่อเตรียมจัดทำโครงการ วันสตรีสากล ประจำปี 2561 และการขับเคลื่อนงานสตรี ปี 2561

(Visited 19 times, 1 visits today)