สพอ.ทับคล้อ/ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.ทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 37 ครั้ง

สพอ.ทับคล้อ/ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  นางลัดดา  สุมาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับคล้อ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.ทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

(Visited 37 times, 1 visits today)