สพอ.ทับคล้อ/ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 28 ครั้ง

สพอ.ทับคล้อ/ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  นางลัดดา  สุมาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับคล้อ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

(Visited 28 times, 1 visits today)