สพอ.ตะพานหิน: ร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 สพอ.ตะพานหิน โดยนายชรินทร์ เทวโรอุปโค พัฒนาการอำเภอตะพานหิน ร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อประชุมวางแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 10 times, 1 visits today)