สพอ.ตะพานหิน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

สพอ.ตะพานหิน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 วันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใสสะอาด /รางวัลบุคคลต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน และรางวัลผู้นำที่นำค่านิยมองค์การ ABCDEF และ S&P ไปใช้ในการขับเคลื่อนงาน โดยมีท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ  วัดวังแดงเหนือ ม.12 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

(Visited 5 times, 1 visits today)