นายสมจิตร มะลิลา

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตะพานหิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย taphanhin วันที่ 15 ต.ค. 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร