จังหวัดเคลื่อนที่ 20 มี.ค. 2562

20 มี.ค.62 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดตะโหมด หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ทุน ๆละ 2,000-บาท และเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการฯ

(Visited 12 times, 1 visits today)