ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด

วันที่  22 ส.ค.60 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคลองใหญ่

 

(Visited 57 times, 1 visits today)