ขนาดตัวอักษร:

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

นายแสงอาภรณ์ สงคง

พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

24/10/2561 15.24

วันที่ 19 ต.ค. 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อีกทั้งยังได้เข้าชมจุดเรียนรู้ในชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น และชมกิจกรรมต่างๆในชุมชน

[...]

16/10/2561 14.44

วันที่ 15 ต.ค. 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อีกทั้งยังได้เข้าชมจุดเรียนรู้ในชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น และชมกิจกรรมต่างๆในชุมชน

[...]

10/10/2561 10.41

วันที่ 23 กันยายน 2561 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางนุ หมูที่ 6 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และแวะชมจุดเรียนรู้ในชุมชนเป็นจำนวนมาก

[...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)