ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

19 มิถุนายน 2560 นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า ข้าราชการส่วนราชการอำเภอตะกั่วป่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวบ้านบ้านบางลาน และชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และร่วมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 รอบตัดสิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบางลาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 28 times, 1 visits today)