19 20 และ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง

19 20 และ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้นายสนั่นศักดิ์ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 20 times, 1 visits today)