13 กุมภาพันธ์ 2561 การติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.  คณะทำงานติดตามและตรวจสอบคุณภาพผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัดประจำปี 2561 ติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 8 times, 1 visits today)