12 กุมภาพันธ์ 2561 การติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจากนางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

(Visited 14 times, 1 visits today)