12 กุมภาพันธ์ 2561 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวอรษา โพธิ์ทอง

12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ ชุมชนตลาดใหญ่ ตลาดเก่า ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่ามาต้อนรับ

 

(Visited 15 times, 1 visits today)