7 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 16.15 น.นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า มอบหมายให้นายสนั่นศักดิ์ สมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา ณ มัสยิดบ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว

 

(Visited 23 times, 1 visits today)