6 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า ประชุมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

(Visited 13 times, 1 visits today)