ประชุมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

เข้าชม 7 ครั้ง

นายอนันต์ ศรีรักษาแก้ว พัฒนาการอำเภอตาคลี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.จันเสน โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน และมี หน่วยงาน ผู้นำ ของตำบลจันเสนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

(Visited 7 times, 1 visits today)